Szövegértés tk. 52-56.

 

Mit jelent a Biblia szó, milyen elnevezésekkel illetik még?

Mi jellemzi a Biblia szerkezetét?

 

Ószövetség

 

 


Milyen nyelven írták?

Mi a szövegek megírásának ideje

Mi a kanonizálás?

Mi a Septuaginta?

Mi a Tóra?

Mi a Genezis?

Mi a monoteizmus?

Mit jelent az Ádám név?


 

Özönvíz

 

Olvasd el a szöveggyűjteményben található a vízözön történetét (Az erkölcsi romlástól a Noé kiszáll a bárkából c. szövegrészekig) és válaszolj a kérdésekre!

 

Milyen számok szerepelnek a szövegben és mi a jelentésük?

Mi a szerepük a madaraknak a történetben?

Kik a kis-és nagypróféták?

 

Jónás könyve

 

Olvasd el a szöveggyűjteményben található Jónás könyvét (a Jónás szembeszegül az isteni paranccsal c. résztől A próféta panasza és Isten válasza c. szövegrészekig) és válaszolj a kérdésekre!

 

Írj rövid vázlatot a történetről!

Mi a humor forrása?

Mi a csattanó történetben?

Milyen érzéseket fogalmaz meg Jónás imája?

 

Házi feladat: tanuld meg az elméletet a tk. 52-59. oldalig!