A csoport                                                                      Név, osztály:                                            

Thébai mondakör

 1. Egészítsd ki a következő mondatokat! (10)

Laiosz király Thébában élt feleségével,                                                     és azt a jóslatot kapta, hogy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . Fiuk született. És apja                                                                                                                            , innen ered a neve, melynek jelentése:                                                                  

Ezek után                                                                                                               , de a megbízott szolgáló elvitte őt Korinthoszba, Polübosz királyhoz, aki fiaként nevelte őt.

Egyszer Oidipusz elment                                                   -ba, és jóslatot kapott, melyben ez szerepelt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               . Nem tért vissza Korinthoszba, hanem elindult Théba irányába. Útközben                                                                     találkozott és                                                                                                                                  Ezzel beteljesedett, tudtán kívül a jóslat egyik fele.

Thébait ekkor a Szphinx tartotta rettegésben, aki felfalta azokat, akik nem tudtak válaszolni kérdésére. A kérdés így hangzott:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?

Oidipusz oldotta meg a talányt. A megfejtés a következő:                                                       , mert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 1. Milyen körülmények között zajlott egy színházi előadás az ókori Görögországban? Térj ki a színház felépítésére is! (10)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 1. Mi az Antigoné központi kérdése? (3)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 1. Mi a nézőpénz? (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 1. Határozd meg röviden a dráma szó eredetét és jelentését! (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 1. Húzd alá, mely fogalmakat tudnád Iszménéhez és karikázd be, hogy melyeket Antigonéhoz kapcsolni? Hármat-hármat indokolj is! (2+6)

Lázadás, gyengeség, behódolás, megalkuvás, ésszerűség, nemeslelkűség, erő, butaság, okosság, düh, aggódás, életszeretet, sértettség, tisztelettudás, testvéri szeretet.

 

Antigonéra jellemző                                    , mert                                                                                                                                                                                                          .

Antigonéra jellemző                                    , mert                                                                                                                                                                                                          .

Antigonéra jellemző                                    , mert                                                                                                                                                                                                          .

Iszménére jellemző                                      , mert                                                                                                                                                                                                          .

Iszménére jellemző                                      , mert                                                                                                                                                                                                          .

Iszménére jellemző                                      , mert                                                                                                                                                                                                          .

 

 1. Ismertesd Kreón és Antigoné vitáját! Milyen érvei vannak Kreónnak és milyenek Antigonénak (Ismertesd a két fél álláspontját!)? (6)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 1. Fejtsd ki 4-5 mondatban, hogy milyen temetés miatt robban ki konfliktus az Antigoné c. drámában és mi a jelentősége a temetés szertartásának? (4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 1. Milyen vétkei vannak Kreónnak? Részlezz, indokolj! (4)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


B csoport                                                                      Név, osztály:                                            

Thébai mondakör

 1. Egészítsd ki a következő mondatokat! (10)

Szégyenében a Szfinx                                                                                                                                                     .

Hálából a város Oidipuszt                                                                                     választotta és feleségül adta hozzá                                     -t, aki                                                                                                           . Így teljesült a jóslat másik fele is.

A házasságból négy gyermek született:                                      ,                                              ,                                                          és                                                                  .

Jó idő eltelt, mikor a városban dögvész pusztított, ami csak akkor múlik el, ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       . Oidipusz maga kezd nyomozásba és a nyomok                                                                                                                                .

Ekkor szégyenében                                                                                                                                               és Kolónoszba vonult, ahol életét befejezte. Felesége                                                                        .

Két fiára maradt a trón, akik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .

                                                           száműzte testvérét, s                                                                      megtámadta a várost. A harcban a fiúk                                                                                                             . Ezek után a trón                                               -ra szállt, aki eltemettette                                      -t, de                                       temetését megtiltotta.

 

 1. Mutasd be részletesen a görög dráma fő részeit görög megnevezéssel és jelentésükkel! (10)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

 1. Mi a kothornosz? (2)

                                                                                                                                                                               

 1. Honnan ered az ókori görög színjátszás? (3)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               

 

 1. Mi az orkhesztra? (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               


 1. Húzd alá, mely fogalmakat tudnád Kreónhoz és karikázd be, hogy melyeket Antigonéhoz kapcsolni? Hármat-hármat indokolj is! (2+6)

önfejű, beképzelt, ragaszkodó, zsarnok, elvakult, meggyőződéses, elkötelezett, dölyfös, megingathatatlan , rövidlátó, makacs, rendíthetetlen, konok, hűséges, elbizakodott, keményfejű

 

Antigonéra jellemző                                    , mert                                                                                                                                                                                                          .

Antigonéra jellemző                                    , mert                                                                                                                                                                                                          .

Antigonéra jellemző                                    , mert                                                                                                                                                                                                          .

Kreónra jellemző                                          , mert                                                                                                                                                                                                          .

Kreónra jellemző                                          , mert                                                                                                                                                                                                          .

Kreónra jellemző                                          , mert                                                                                                                                                                                                          .

 1. Ismertesd Kreón és Haimón vitáját, a két fél álláspontját! (6)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               

 1. Miért tekintjük a dráma fordulópontjának Teiresziász jóslatát? (Mi ez a jóslat, hogyan hat a királyra?) (5)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 1. Milyen törvények ütköznek a mű során? (3)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

 

49 pont

49-44

43-36

35-30

29-22

21-0