A három műnem: epika, líra, dráma

 

Fejtsd ki a vázlatot mindhárom műnemre vonatkoztatva!

 

ˇ        az elnevezés eredete

ˇ        a szöveg szerveződése

ˇ        magatartás- és szemléletforma

ˇ        idő

ˇ        kifejezésmód

ˇ        terjedelem

ˇ        szövegforma