Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

TÖRTÉNELEM TANMENET

11. ÉVFOLYAM

 

11.1    A felvilágosodás kora (XVIII. század)

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. A felvilágosodás
   
 2. Életmód a XVIII. században
   
 3. Nagy-Britannia
   
 4. A felvilágosult abszolutizmus. Poroszország
   
 5. Lengyelország, Oroszország és Franciaország
   
 6. Az Egyesült Államok létrejötte

 

11.2    Magyarország a XVIII. században

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. Magyarország a Habsburg Birodalomban
   
 2. Népesség, nemzetiségek
   
 3. A magyar gazdaság a XVIII. században
   
 4. Mária Terézia (1740-80)
   
 5. II. József (1780-90)

 

11.3    A forradalmak kora (1789-1848)

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. A francia forradalom kitörése
   
 2. Az alkotmányos monarchia időszaka
   
 3. A köztársaság időszaka
   
 4. Napóleon kora
   
 5. A bécsi kongresszus. Új politikai eszmék
   
 6. A Szent Szövetség rendszere. Forradalmak és szabadságharcok (1815-1848)
   
 7. Az ipari forradalom
   
 8. Társadalmi ellentétek

 

11.4    Reformkor és szabadságharc Magyarországon

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. Magyarország a francia forradalom idején
   
 2. Széchenyi István
   
 3. Az 1830-as évek: a reformkor kezdete
   
 4. Kossuth Lajos
   
 5. Gazdaság és életmód
   
 6. Nemzeti érzés és kultúra
   
 7. Politikai irányzatok az 1840-es években
   
 8. Az 1848-as forradalom. Az áprilisi törvények
   
 9. A szabadságharc kezdete
   
 10. A szabadságharc csúcspontja és bukása

 

11.5    A nemzetállamok és az imperializmus kora (1848-1914)

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. A francia és orosz nagyhatalmi kísérlet
   
 2. Az olasz és a német egység
   
 3. Az amerikai polgárháború
   
 4. A második ipari forradalom
   
 5. Társadalom és életmód
   
 6. Tudomány és művészet
   
 7. A polgári állam
   
 8. A Balkán
   
 9. A Föld felosztása
   
 10. Nagyhatalmak és szövetségi rendszerek

 

11.6    Magyarország a dualizmus idején

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. Az önkényuralom kora
   
 2. A kiegyezés. A dualista állam
   
 3. A dualizmus fénykora
   
 4. Gazdasági fejlődés
   
 5. Torlódó társadalom
   
 6. Nemzetiségek
   
 7. Kultúra. Budapest fejlődése
   
 8. A dualizmus válsága

 

vissza a 10. évfolyamhoz

előre a 12. évfolyamhoz