Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

TÖRTÉNELEM TANMENET

9. ÉVFOLYAM

 

9.1    Bevezetés. Az őskor

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. Bevezetés: időszámítás és források
   
 2. Az ember kialakulása és az őskőkor
   
 3. Az újkőkor

 

9.2    Az ókori Kelet

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. Mezopotámia
   
 2. Egyiptom
   
 3. Fönícia és Palesztina. A zsidó vallás
   
 4. Birodalmak Keleten: Asszíria, Babilon, Perzsia
   
 5. India
   
 6. Kína

 

9.3    Az ókori Hellász

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. Természeti környezet. Hellász a bronzkorban
   
 2. Az archaikus kor. A görög vallás
   
 3. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban
   
 4. Spárta
   
 5. A görög-perzsa háborúk
   
 6. Athén fénykora és bukása
   
 7. Hétköznapi élet, művészetek és tudományok
   
 8. Nagy Sándor. A hellenizmus kora

 

9.4    Az ókori Róma

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. Természeti környezet. A királyok kora
   
 2. A köztársaság. A patríciusok és a plebejusok harca
   
 3. A Földközi-tenger medencéjének meghódítása
   
 4. A római társadalom. A köztársaság válsága
   
 5. A polgárháború
   
 6. Az egyeduralom kialakulása
   
 7. A császárság fénykora és válsága
   
 8. Róma és a provinciák. A római kultúra
   
 9. A kereszténység születése
   
 10. A népvándorlás. A Nyugatrómai Birodalom bukása

 

9.5    A kora középkor (V-X. század)

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. A Frank Birodalom
   
 2. A keresztény egyház
   
 3. A feudalizmus kialakulása
   
 4. A Német-római Birodalom. A vikingek
   
 5. Bizánc és a szláv államok
   
 6. Az iszlám

 

9.6    A magyarság őstörténete

Érettségi követelmények

ÓRAVÁZLATOK:

 1. Őstörténetünk forrásai
   
 2. A magyar nép eredete és vándorlásai
   
 3. A magyarság éleTMódja a IX-X. században
   
 4. A Kárpát-medence korai története. A honfoglalás
   
 5. A kalandozások kora és az államalapítás